sábado, 3 de marzo de 2007

IKA-12 NG MAYO ANG AWDITORYUM NG FIESTA NG PAROKYA NI SAN ISIDRO LABRADOR

Ang Awditoryum po ng Fiesta ng Parokya ni San Isidro Labrador ay gaganapin sa ika-12 ng Mayo sa halip na sa bisperas ng Fiesta na ika-14 ng Mayo. Ito po ay inilipat sa ika-12 sa kadahilanang ang ika-14 ng Mayo ay araw ng Eleksyon.

Umuwi po tayo ng mas maaga at magsayawan sa Awditoryum. Isem na naman po!